Case studies

"Doświadczenie Iwony we współtworzeniu strategii personalnej centrów outsourcingowych i jej dobra znajomość lokalnej społeczności HR zadecydowały o wyborze jej jako konsultantki. Jej umiejętność dotarcia do najlepszych dla nowo-tworzonej firmy kandydatów i ich rekrutacji potwierdziły trafność tej decyzji."

Eoin McCoy, Hewitt Leadership

Hewitt Associates Outsourcing w Krakowie

Jedna z największych firm, zajmujących się konsultingiem i outsourcingiem usług HR na świecie wybrała Kraków na otwarcie swojego centrum outsourcingowego.

Etap przed zatrudnieniem HR managera
W momencie rozpoczynania prac nad otwarciem centrum firma nie miała jeszcze HR managera, ani żadnej innej osoby, która wsparłaby ją w działaniach rekrutacyjnych i doradczych. Dlatego poszukiwano zewnętrznego konsultanta - osoby doświadczonej we współtworzeniu centrów usług wspólnych, świetnie znającej krakowski rynek pracy i umiejącej pracować z osobami z różnych środowisk i kultur. Zadaniem lokalnego konsultanta miało być skoordynowanie wstępnych działań HR, zarządzanie wstępnym projektem rekrutacyjnym i promocją Hewitt Associates, jako konkurencyjnego pracodawcy.

Skuteczna pomoc z zewnątrz
Jako zewnętrzny konsultant wspierałam Hewitt Associates we wszystkich działaniach związanych z zarządzaniem projektem rekrutacyjnym do czasu zatrudnienia HR managera, jak również w promocji Hewitt Associates, jako dobrego pracodawcy. Między innymi:

  • współtworzyłam pierwsze ogłoszenie rekrutacyjne, jakie pojawiło się w prasie
  • selekcjonowałam otrzymane CV na różne stanowiska menedżerskie i operacyjne
  • poprowadziłam proces rekrutacji na stanowiska operacyjne
  • przygotowałam i przeszkoliłam osobę do przejęcia moich obowiązków
  • doradzałam przy tworzeniu atrakcyjnych nazw stanowisk oraz siatki wynagrodzeń.

    Udane otwarcie
    Firma otworzyła centrum outsourcingowe w wyznaczonym czasie. Obecnie centrum outsourcingowe Hewitt Associates w Krakowie świadczy usługi w zakresie outsourcingu procesów HR dla klientów korporacyjnych z całej Europy i jest wiodącym centrum outsourcingowym firmy na kontynencie.