Czy Wiesz?


 • Jak zdefiniować cele biznesowe i plan działania?

 • Jak stworzyć wizję i misję firmy?

 • Jak nazwać wartości jakimi firma się kieruje?

 • Jak przeprowadzić analizę mocnych stron i wyzwań (SWOT)?

 • Jak poznać potrzeby klientów i znaleźć sposób jak do nich dotrzeć?

 • Jak stworzyć efektywny zespół osiągający cele?

Coaching zespołowy i biznesowy

Zwiększ efektywność zespołu i przyśpiesz rozwój firmy.Czasami pomimo dużego wysiłku i ogromnych starań biznes nie osiąga pożądanych rezultatów. Zdarza się, że wszyscy się starają i są zaangażowani, co jakiś czas generują nowe pomysły a jednak firma nie kroczy do przodu, a raczej wydaje się być pogrążona w chaosie.

Aby biznes zdrowo funkcjonował potrzebuje mieć jasno sformułowane długo i krótkoterminowe cele, wizję i misję oraz wspólnie pracujący zespół, który ma i rozumie wartości firmy i zgodnie z nimi podejmuje codzienne decyzje.


Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze mną pomogę Ci stworzyć plan działania, aby twój biznes efektywnie funkcjonował a zespół osiągał zamierzone cele.

W szczególności pomogę Ci:

 • zdefiniować cele biznesowe i plan działania
 • stworzyć wizję i misję firmy
 • nazwać wartości jakimi firma się kieruje
 • przeprowadzić analizę mocnych stron i wyzwań (SWOT)
 • poznać potrzeby klientów i znaleźć sposób jak do nich dotrzeć
 • stworzyć efektywny zespół osiągający cele
Mój coaching to proces, w którym z każdą kolejną sesją będziesz odkrywać, jak pokonać ograniczenia, które dotąd wstrzymywały Cię przed pełnym wykorzystaniem Twojego potencjału, aż zauważysz, że Twoja skuteczność wzrosła, a relacje w pracy poprawiły się.

Dlaczego to ja mam być Twoim coachem?

Dzięki temu, że przez ostatnie 15 lat pracowałam na różnych stanowiskach dla małych i dużych firm w Polsce m.in. zarządzając działem personalnym PwC BPO i Capgemini BPO oraz byłam Office Manager Nortel Networks ) i w Wielkiej Brytanii (m.in. jako asystentka agenta świata mody, koordynator w wielokulturowej szkole językowej czy współorganizator eventów dla Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej) rozumiem, jak funkcjonują duże i małe organizacje oraz z jakimi problemami pracujący tam liderzy się borykają.


Ponadto od 6-ciu lat prowadzę firmę konsultingową i doświadczyłam różnych etapów rozwoju biznesu a i sama zderzyłam się z wewnętrznymi blokami z jakimi spotykają się enterprenerzy oraz liderzy. Dodatkowo podczas pracy w outplacemencie udało mi się wesprzeć kilku klientów na starcie nowego biznesu.

Tak różnorodne doświadczenia zawodowe i praktyczna wiedza z obszaru HR, pozwoliły mi na stworzenie wiele skutecznych programów dla liderów.

W przezwyciężeniu ograniczeń, które powstrzymują Cię przed osiąganiem lepszych wyników, oprócz bogatych doświadczeń zawodowych pomoże mi również wiedza zdobyta w czasie kursów - m.in. SKiTZ MATRIK akredytowanego przez Thames Valley University i The Art and Science of Coaching oraz High Performance Leadership - High Preformance Teams organizowanego przez Erickson College w Vancouver.

Jeżeli chcesz zacząć natychmiast, albo zadać mi najpierw kilka pytań, proszę skontaktuj się ze mną.